• Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

  • Mezinárodní památník obětem II. světové války Most

Otevření expozice

Videa

V úterý 26. 8. do Mezinárodního památníku obětem II. světové války dorazila početná skupina Francouzů, vedená spisovatelem Laurentem Guilletem, která přijela v rámci Nejdelší stopované světa.

 

Nejdelší stopovaná světa, jejímž autorem je právě Guillet, vznikla na základě životního příběhu spisovatelova prastrýce Josepha Santerre, který zahynul v únoru 1945, jako francouzský válečný zajatec v lágru č. 28.

Ekypa jela z Francie přes Německo, do Litvínova a putování zakončila v Mostě a mapovala válečné putování  právě Josepha Santerre. Pouť je dlouhá přes 2 000 kilometrů. Má 8 zastávek. Na každé je pamětní deska, popisující Josephův příběh a místo, kde se deska nachází. Část expozice v památníku je také věnována Nejdelší stopované světa. Její součástí je například i kniha, kterou L. Guillet o svém prastrýci napsal, nebo Turistický průvodce celou trasou. K vidění jsou fotografie ze slavnostního otevření této ojedinělé naučné stezky Evropou v Litvínově a Mostě. Všichni účastníci 4.  rendez - vous na literární cestě, jak organizátor akci nazval, se po návštěvě expozice zapsali do pamětní knihy.

f